top of page

תמר(תמי)לוי

1966 - 2017

תשכ"ו - תשע"ז

 אתר זה מוקדש לזכרה של בתנו,אחותי, אחייניתנו, בת דודינו וחברתנו האהובה, תמי לוי ז"ל 

 .האתר הינו בהקמה מתמשכת ומגולל את סיפור חייה של תמי מילדותה

    אם הנכם מעוניינים להשתתף, אנא פנו אל אמה של תמי ז"ל

שרוני-לוי אביבה

avivalev@gmail.com :כתובת המייל

.נעריך מאוד את תרומתכם

תמי מנגנת

חתולים 

וחיות אחרות

Home: ProGallery_Widget
Home: Service
Home: Feature
Home: Quote
Home: Contact
bottom of page