top of page

27

קברה של תמי

תמי היפה והאהובה שלנו"

נקטפת מאיתנו בדמי ימייך

לנצח נזכור את אומץ ליבך

את עינייך וחיוכך שובי הלב

לעד תחסרי למשפחתך

"לחבריך ותלמידיך

bottom of page