top of page

25

מכתבי הערכה

תמי היתה מורה אהובה בכל שנותיה בתחום, הן על תלמידיה והן על צוות בית-הספר. מוצגים כאן מעט ממכתבי ההערכה שקיבלה תמי.

 תלמידים מבית-הספר הציבורי מס' 3 בניו-יורק 

bottom of page