top of page

21

המסורת המשפחתית בימי ההולדת של תמי, בארץ ובמינסוטה, היתה לערוך מופע אמנותי שדוד מאיר ארגן. לדוגמה: מופע בובטרון בחיפה עפ"י ספרה של לאה גולדברג - "דירה להשכיר". עוד כשגרנו בדירה ברח' פרנקלין, מיניאפוליס, הוזמנו חברותיה הביתה ויותר מאוחר השתתפו שושי ומאיר, דודיה של תמי.

בשנה השניה, כשהתגוררנו בבית, תמי החליטה לארגן לעצמה מסיבת "חצי יומולדת 9" כהפתעה. רק דודתה שושי, שהיתה בבית עם הבנות, היתה בסוד העניין. כשאמא חזרה מעבודתה (וכבר היה חשוך בערב, חורפי ומושלג מסביב) גילתה לתדהמתה ילדה מכתתה של תמי ואמה עוזבות את הבית. אכן התוכנית עלתה יפה!

ברכות מהמשפחה לאורך השנים

ימי הולדת

יום- הולדת 40

bottom of page