top of page

3

ילדותה של תמי - השנים הראשונות בחיפה

"ואז נבחר השם "תמר

אצל סבתא בתיה - הפסח הראשון של תמי

תמי וסבתא בתיה

תלמידותיה של אביבה מתרגשות מתמי הקטנה

האהבה לבע"ח החלה מגיל צעיר

עוד תחפושות

סרט הקולנוע הראשון שראתה תמי היה

 .ספר הג'ונגל" ומאז אהבה אותו"

ביום הולדתה ה-25 קיבלה תמי מתנה

 .מהוריה- את "ספר הג'ונגל" כזיכרון מתוק 

bottom of page