top of page

8

דמיונה של תמי

"אני מתחילה להיות שודדת ים, ספינה תוצרת יד, תלבושת מאיזשהו מקום, למטה מכנסיים או חגורה או מקום לחגורה, ועל החגורה או המקום: חרב או סכין ואקדח: מעץ". 

"מי שרוצה להצטרף אלי יכול לבוא".

"ושות וחכה".

את הדמיון והיצירתיות של תמי אפשר לראות בציוריה וסיפוריה

אני בסכנה."

נא לבוא לעזרה

תמי לוי".

קטע מסיפור שהמציאה תמי

bottom of page